Nieuws

 • Plaatsen beschikbaar

  Wegens verhuizingen zijn er plaatsen beschikbaar op verschillende dagen bij de dagopvang en alle dagen bij het peuterarrangement.
   

  Lees meer
 • Plaatsen beschikbaar dagopvang,BSO en ...

  Er zijn weer plaatsen beschikbaar bij de dagopvang, BSO en peuterarrangement.
  Peuterarrangement: alle dagen
  Ook bij de BSO hebben we plaatsen beschikbaar.  Neem direct contact op met Lizet 06-22527227 of stuur een e-mail.

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Pedagogische visie

Het pedagogisch beleid van Het Vrolijke Koetje bestaat uit 4 kernwoorden:
 1. Buiten
 2. Ruimte
 3. Eigen identiteit
 4. Positiviteit


Buiten

Bij het Vrolijke Koetje vinden wij het belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen. Daarom is het buitenterrein ruim opgezet en grotendeels ingericht met natuurlijke materialen. De te gebruiken natuurlijke buitenruimte prikkelt de fantasie van de kinderen en daagt ze uit tot ontdekken, bewegen, sociaal en gevarieerd spel. Een zandbak, tractors, fietsjes en klim –en klautermogelijkheden ontbreken natuurlijk niet. Er zijn dieren die in en buiten het buitenspeelterrein aanwezig zijn. De kinderen kunnen onder begeleiding van  de pedagogisch medewerkers naar de stallen.  Wordt er een kalfje geboren dan gaan natuurlijk de liefhebbers in de 'overall' mee onder begeleiding van de pedagogisch medewekers om te kijken. Kleine dieren mogen geaaid en verzorgd worden en als ze willen helpen met het schoonmaken van de hokken, mag dat ook. Via het koeienpad kunnen de kinderen met de pedagogisch medewerkers mee naar de wei om te picknicken. Men kan buiten bezig zijn met alle elementen van de natuur zoals water, zand, hooi, gras, mais en stro.
Bij de moestuin kunnen de kinderen groente en fruit verbouwen en binnen iets lekkers maken met het resultaat van eigen land.
Veel buiten zijn is gezond. Kinderen bouwen weerstand op en komen spelenderwijs in aanraking met de natuur en dieren. We geven de kinderen buiten de ruimte om zich spelenderwijs motorisch en sociaal te kunnen ontwikkelen. We brengen hun oog voor detail en respect voor de natuur en de dieren bij. Het is bekend dat het zijn in de natuur en regelmatig contact met de natuur, van belang is voor een gezonde, evenwichtige ontwikkeling van kinderen.
Daarbij nemen wij de veiligheid in acht. Er is een hekwerk van 1.50 m. om de buitenruimte heen. Kinderen gaan altijd onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers naar de stal.
 

Ruimte

Wij bieden kinderen de ruimte. Want door ruimte om je heen kun je je in onze ogen goed ontwikkelen. Daarom worden ook binnen royale ingerichte ruimtes aangeboden waar diverse activiteiten gedaan worden. Er zijn verschillende speelhoekjes gecreëerd. Kinderen krijgen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Medewerkers zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Er is binnen een breed assortiment van ontwikkelingsmaterialen aanwezig. Er wordt ook gewerkt met thema's.
 

Eigen identiteit

Kinderen worden bij ons respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Elke medewerker heeft oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. We luisteren naar hen, nemen ze serieus en gaan in op hun vragen. Naast individueel contact, wordt het kind begeleid in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen worden geleerd zelf te leren. Belangrijk zijn: oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur. Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden. Zo nodig wordt het contact tussen kinderen onderling door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes en specifiek samenpel. Door kinderen dagelijks de mogelijkheid te geven naar buiten te gaan ontwikkelen vele onderlinge sociale relaties tussen kinderen zich meestal spelenderwijs. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander, samenwerken en overleggen komen dan volop aan bod.

Ieder mens is uniek. Het kind krijgt de mogelijkheid gegeven vaardigheden te ontwikkelingen en ervaringen op te doen die aansluiten bij de eigen belangstelling. De ontwikkeling geschiedt bij ieder kind op zijn/haar manier. In onze kinderopvang zal daarom ruimte zijn voor het stimuleren van de individuele ontwikkeling aansluitend op zijn/haar tempo of zijn/haar belangstelling.

 

Positiviteit

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om signalen op te merken: wat vraagt dit kind van ons als begeleiders/verzorgers? en hoe kunnen wij hier op een positieve manier mee omgaan? Wij werken kindvolgend. Wij proberen kinderen warmte, veiligheid, vertrouwen en ruimte aan te bieden.  Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd, te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.  Er gelden uiteraard wel regels in het dagverblijf en zo nodig worden de kinderen ook gecorrigeerd. Dit doen we door ze op hun gedrag aan te spreken en dit zo nodig te corrigeren, zonder ze als persoon af te wijzen. Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van "dat wat hen wordt voorgeleefd". Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen wordt hierdoor positief gestimuleerd.

Meer informatie!

Lizet van Asseldonk
T: 073-6412120
M: 06-22527227
Neem contact op

Het Vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Lizet: 06 22 52 72 27 |Evy: 06 38 49 30 52