Nieuws

 • Vacature

  Per direct hebben wij een vacature voor pedagogisch medewerker.
  27-34 uren.

  Lees meer
 • Weer plaatsen beschikbaar

  Plaatsen vrij!

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Financieel


Tarieven 

Per 1 januari 2005 regelt de Wet kinderopvang de financiering van de kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf van uw keuze en ontvangt een factuur voor de werkelijke kosten. Afhankelijk van Uw persoonlijke situatie, kunt U een bijdrage aanvragen bij de belastingdienstwww.toeslagen.nl.

Bij de site http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt U goed berekenen welke tegemoetkoming U kunt verwachten.

Tarieven  2022:
Wij hanteren een uurtarief van € 9,39
Aantal uren per dag 11 
Dagtarief bij 11 uren:   € 103,29
Extra dag of dagdeel uurtarief: € 9,39
Vervroegde opvang van 7.00 u tot 7.30 u:  € 10,57
Peuterarrangement  uurtarief:€ 9,70

De kosten worden bepaald door het uurtarief maal het aantal uren per week. Dit wordt omgerekend in een gemiddeld maandtarief op basis van 51 weken. Week 52 betaald u dus niet. De nationale feestdagen worden doorberekend. Over de nationale feestdagen ontvangt u ook kinderopvangtoeslag. Carnavals maandag en de vrijdag na Hemelvaart worden verrekend op de factuur.  Deze 2 dagen zijn we namelijk ook gesloten. Eventuele extra uren worden tegen hetzelfde uurtarief achteraf in rekening gebracht. De betalingen dienen vooraf betaald te worden via automatische incasso. Het bedrag wat U maandelijks moet betalen wordt rond de 26e van de maand van Uw rekening afgeschreven. U ontvangt van ons begin van de maand een factuur voor de daarop volgende maand.

Indien u kinderopvangtoeslag aanvraagt ontvangt u van de belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten en betaalt u zelf slechts een deel van bovenstaande tarieven.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat. Ons unieke registratienummer vanaf 4 augustus is: 218325137.

Wij hebben er voor gekozen om dagopvang aan te bieden in hele dagen. De reden hiervoor is dat we de rust en de duidelijkheid voor de kinderen op de groep erg belangrijk vinden. Jaarlijks wordt de prijs aangepast volgens indexcijferhuishoudens en CAO aanpassingen. Bij ziekte mag u de dagen inhalen, mits u de dag ervoor uw kind voor 19.00 u ziek meldt. Bij vakanties mag u 1 maand van tevoren en 2 maanden na uw vakantie de dagen inhalen, mits u de vakantiedagen 2 weken van tevoren meldt. Inhalen kan alleen mits er plaats is op de groep. U krijgt ziekte- of vakantiedagen nooit verrekend. Mocht het voorkomen dat u een dag of dagdeel wilt ruilen, geef de desbetreffende dag/dagdeel door zodat wij kunnen kijken of er plaats op de groep is.


De tarieven zijn inclusief:

 • broodmaaltijd

 • tussendoortjes

 • fruit

 • luiers

 • sinterklaas- en verjaardagspresentjes

Deze tarieven zijn exclusief;

 • flesvoeding

 • dieetvoeding

Als u vroegtijdig de opvang verlaat, of als u dagen wilt ruilen of afzeggen is er altijd een opzegtermijn van een maand. U kunt iedere dag van de maand opzeggen. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor opzegging of annulering.

De VAK is lid van Branchorganisatie Kinderopvang en voert de nieuwe Algemene Voorwaarden Kinderopvang met ingang van 1 januari 2016 uit. 
U kunt de nieuwe Algemene Voorwaarden Kinderopvang  hieronder vinden.

Het Vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Lizet: 06 22 52 72 27 |Evy: 06 38 49 30 52