Nieuws

 • Plaatsen beschikbaar dagopvang,BSO en ...

  Er zijn weer plaatsen beschikbaar bij de dagopvang, BSO en peuterarrangement.
  Peuterarrangement: alle dagen
  Ook bij de BSO hebben we plaatsen beschikbaar.  Neem direct contact op met Lizet 06-22527227 of stuur een e-mail.

  Lees meer
 • Vacature

  Per direct hebben wij een vacature voor pedagogisch medewerker.
  27-34 uren.

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Kwaliteit

Kinderopvang Het Vrolijke Koetje is een particuliere, professionele organisatie, gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan ouders/verzorgers die gebruik willen maken van kinderopvang op een echte boerderij. Omdat het runnen van een kinderdagverblijf aan allerlei wet-en regelgeving moet voldoen is Het Vrolijke Koetje voor ondersteuning aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Deze coöperatie biedt agrarische ondernemers, advies, training, begeleiding en ondersteuning en onderling contact. De VAK levert een totaal formule. Dit kunt u zien als een borging voor kwaliteit in de agrarische kinderopvang, bedoeld voor de medewerkers en management, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Het kwaliteitssysteem wordt voortdurend aangepast aan nieuwe wet-en regelgeving.

Kinderopvang Het Vrolijke Koetje maakt gebruik van deze VAK formule. Dit houdt in dat wij de werkwijze en visie van de VAK hanteren en ook gehouden zijn aan een goede uitvoering daarvan. Daarbij blijft kinderopvang Het Vrolijke Koetje zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over de VAK zie www.agrarischekinderopvang.nl.

De kwaliteit die het Vrolijke Koetje als kinderopvangorganisatie biedt, zal volgens de Wet Kinderopvang regelmatig gecontroleerd worden door de GGD.

Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. We beschikken over een opleidinsplan.


Veiligheid en Hygiëne

Wij streven naar een gestructureerde en continu evaluerende benadering voor het realiseren en waarborgen van gezonde en veilige kinderopvang. We werken ook op het gebied van veiligheid en gezondheid cyclisch.

Wij zorgen ervoor dat de activiteiten op de boerderij door de kinderen te volgen zijn, vanuit de ramen van de kinderopvang of achter een veilig hekwerk. We gaan alleen in overleg met de boer bij de koeien en kalfjes in de stal kijken. Kinderen komen alleen op de voergang en nooit tussen de koeien. De koeien staan achter een hek.
Bij de bouw van het kinderdagverblijf is rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving. Wij voldoen aan het bouwbesluit Kinderopvang en de richtlijnen van de GGD en de VAK.  Alle ramen zijn voorzien van veiligheidsglas. Er zijn veiligheidsstrips die ervoor zorgen dat de kinderen niet aan de voor- en achterkant met hun vingers tussen de deuren kunnen komen. De verwarmingen zijn voorzien van plaatstalen omkastingen die ervoor zorgen dat de kinderen zich niet kunnen branden aan de verwarming.
Daarnaast wordt er jaarlijks een risico inventarisatie gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne volgens de regelgeving Wet Kinderopvang. De aandachtspunten die hieruit voortkomen worden met het personeel besproken, daarna wordt er actie op ondernomen. Een voorbeeld van een product van gezondheidsmanagement en veiligheidsmanagement is het formulier met de huisregels. Dit zijn vaste regels waar kinderen, ouders en personeel zich aan dienen te houden. Ze zijn voor iedereen inzichtelijk en hangen op het informatiebord. Tevens wordt er aandacht besteed aan brandveiligheid, hiervoor is een bedrijfsnoodplan opgesteld met daarin de procedure bij ontruiming. Minimaal 2 keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden, eventuele verbeterpunten zullen worden opgenomen in de herziene versie van het bedrijfsnoodplan. In het kinderdagverblijf is een brandhaspel en zijn er EHBO middelen aanwezig. Uiteraard zijn/worden onze medewerkers getraind om met deze middelen om te gaan. Wij streven ernaar dat alle medewerkers  het diploma BHV behalen en ieder jaar op herhaling gaan.
Wij hebben een uitgebreid hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de GGD. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem. Hierdoor wordt de lucht in alle ruimten voortdurend ververst, zodat de kans minder groot is dat ziektekiemen overgedragen worden en de lucht lekker fris is. De vloeren en de wanden bestaan uit materialen die gemakkelijk schoon te houden zijn. De GGD komt steekproefsgewijs in het jaar op bezoek om de organisatie te inspecteren. Hiervan wordt een rapport gemaakt, waarna eventuele verbeterpunten worden ingevoerd in de organisatie. Alle verslagen betreffende veiligheid, gezondheid en brandveiligheid en het inspectierapport van de GGD zijn inzichtelijk. U kunt deze op aanvraag inzien. Het zal ook gepubliceerd worden op de website.


Klik op de link voor het eerste inspectierapport van de GGD.
/documenten/140526_insp_voor_reg_kdv_Het_Vrolijke_Koetje.pdf
 

Het Vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Lizet: 06 22 52 72 27 |Evy: 06 38 49 30 52