Nieuws

 • Nieuwbouw

  Binnenkort start de nieuwbouw van KDV Het Vrolijke Koetje.
  Een prachtig gebouw voor 3 groepen kinderopvang en BSO zal het resultaat zijn. Het gebouw zal zich kenmerken door veelzijdige ruimtes met een rustige landelijke uitstraling. Onze visie veel licht en ruimte zal geimplementeerd worden in het gebouw. De nieuwe buitenruimte zal eveneens volgens de VAK visie ingericht worden terzijnertijd. Er komt een aparte tuin voor de BSO.
  Wij hebben er zin in en zijn dankbaar dat wij dit kunnen realiseren.

  Lees meer
 • Derde groep is gestart.

  Per 1 maart zijn wij gestart met een derde groep. We hebben nog plaaten beschikbaar. Wees er snel bij!

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Groepsindeling

Wij kiezen bewust voor een verticale groep. Een verticale groep is een groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten. In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden omdat de kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden. Ze komen in contact met kinderen van verschillende leeftijden wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. De verticale groep is een nabootsing van de situatie in een groot gezin. De taalvaardigheden worden extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals bijv. liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt. Bovendien ervaren de kinderen minder wisselingen van leidsters. Deze continuiteit is van groot belang voor de opbouw van gehechtheidsrelaties met de leidsters.  De leidsters krijgen de tijd de kinderen goed te leren kennen en in te spelen op hun individuele behoeften en mogelijkeheden. Ouders hebben 4 jaar lang met dezelfd leidsters te maken, hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie,de uitwisseling van informatie en het geven van ondersteuning bij alledaagse opvoedingsproblemen. Kortom: De jonge kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden. Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen. Een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met de peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed mee komt kan spelen met baby materialen.

Het aantal leidsters is afhankelijk van het aantal kinderen en van de leeftijden van de kinderen in een groep. We houden ons hierbij aan de voorgeschreven leidster-kindratio volgens de Wet Kinderopvang. In principe werken onze vaste leidsters op vaste dagen op een vaste groep.

Vaste gezichtencriterium

Een vaste pedagogisch medewerrker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet waar de baby behoefte aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nuljarigen. Wij houden ons aan het vaste gezichten-criterium. 

Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen:
 • 1 pedagogisch medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar
Binnen kinderopvang het Vrolijke Koetje beschikken alle pedagogisch medewerkers over de,
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties, zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van en het werken met jonge kinderen en worden jaarlijks bijgeschoold om de pedagogische visie in de praktijk toe te passen.

Het vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Tel: 073-6412120 |Tel 2: 073-6443728|Mobiel: 06-22527227