Nieuws

 • Vacature

  Vacature:
  Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje biedt kinderopvang op de echte boerderij waar kinderen genieten van rust, ruimte, natuur en dieren.
  Momenteel hebben wij een vacature voor een pedagogisch medewerker voor 34 uren.
  Wij zoeken op korte termijn iemand die:

  - uitzonderlijk goed is in de dingen die hij/zij doet en niet van
  middelmatigheid houdt;
  - flexibel is;
  - een opleiding op minimaal MBO-3/4 niveau heeft;
  - een krachtige persoonlijkheid heeft;
  - samen met collega's van KDV Het Vrolijke Koetje een succes wil maken;
  - volgens onze pedagogische visie wil werken en bereid is om
  zich daarin te ontwikkelen;
  - graag buiten is.
  Wij bieden een prettige informele werksfeer met een goed salaris en arbeidsvoorwaarden.
  Stuur je sollicitatiebrief met cv naar info@kinderopvanghetvrolijkekoetje.nl t.a.v. Lizet van Asseldonk

  Lees meer
 • Start BSO augustus 2019

  Na schooltijd heerlijk naar de boerderij. Even iemand anders zijn dan "het schoolkind"en genieten van de ruimte natuur, dieren en rust van het platteland bij  BSO Het Vrolijkke KOetje. Welk kind wil dat nu niet!
  Natuur is een rijke en door kinderen gewaardeerde speelleeromgeving die de kinderlijke ontwikkeling ondersteunt. Natuur is betekenisvol voor de onwikkeling van knderen verdient daarom een plek in de kinderlevens. En waar kun je de natuur iet prachtiger beleven dan op een echte boerderij.

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Groepsindeling

Wij kiezen bewust voor een verticale groep. Een verticale groep is een groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten. In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden omdat de kinderen leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden. Ze komen in contact met kinderen van verschillende leeftijden wat een positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling.

De verticale groep is een nabootsing van de situatie in een groot gezin. De taalvaardigheden worden extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals bijv. liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt. Bovendien ervaren de kinderen minder wisselingen van pedagogisch medewerkers. Deze continuiteit is van groot belang voor de opbouw van gehechtheidsrelaties met de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers krijgen de tijd de kinderen goed te leren kennen en in te spelen op hun individuele behoeften en mogelijkheden. Ouders hebben 4 jaar lang met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken, hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, de uitwisseling van informatie en het geven van ondersteuning bij alledaagse opvoedingsvragen.

Kortom: De jonge kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden. Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen. Een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met de peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed mee komt kan spelen met baby materialen.

Het aantal pedagogisch medewerkers is afhankelijk van het aantal kinderen en van de leeftijden van de kinderen in een groep. We houden ons hierbij aan de voorgeschreven beroepskracht-kindratio volgens de Wet Kinderopvang. In principe werken onze vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen op een vaste groep.
 

Vaste gezichtencriterium

Een vaste pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet waar de baby behoefte aan heeft. Een vast gezicht is een criterium bij de opvang van nuljarigen. Wij houden ons aan het vaste gezichten-criterium. 

Het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers is afhankelijk van de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen:
 • 1 pedagogisch medewerker per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
 • 1 pedagogisch medewerker per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar
Binnen kinderopvang Het Vrolijke Koetje beschikken alle pedagogisch medewerkers over de,
voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties, zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van en het werken met jonge kinderen en worden jaarlijks bijgeschoold om de pedagogische visie in de praktijk toe te passen.

Het Vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Tel: 073-6412120 |Tel 2: 073-6443728|Mobiel: 06-22527227